Danmark Finland Island Norge Sverige   N O R T H E R N - E U R O P E . I N F O   Grønland Føroya Åland Sápmi Jämtland

Universities - Sweden

Studera.nu education portal
   
Sverige Landbruksuniversitet Alnarp, Skara, Uppsala and Umeå
Högskolan Dalarna Borlänge and Falun
Högskolan i Borås Borås
Gammelkroppa Skogskola Filipstad
Högskolan i Gävle Gävle
Chalmers Tekniska Högskola Göteborg
Göteborgs Universitet Göteborg
Nätverket IT-Universitet Göteborg, co-operation Chalmers & Göteborgs Universitet
Högskolan i Halmstad Halmstad
Mittuniversitetet Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik and Östersund
Sámij Åhpadusguovdásj -
Samernas Utbildningscentrum
Jokkmokk
Linnéuniversitetet Kalmar and Växjö
Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona
Karlstads Universitet Karlstad
KTH - Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap Kista
Högskolan Kristianstad Kristianstad
Linköpings Universitet Linköping
Luleå Tekniska Universitet Luleå
Lunds Universitet Lund
Lunds Tekniska Högskola Lund
Malmö Universitet Malmö
Musikhögskolan i Malmö Malmö
WMU - World Maritime University Malmö
Campus Roslagen Norrtälje
Riksglasskolan Orrefors
SARA - The Swedish Academy of Realist Art Simrishamn
Högskolan Skövde Skövde
GIH - Gymnastik- och Idrottshögskolan Stockholm
Handelshögskolan - Stockholm School of Economics Stockholm
Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet Stockholm
Kungliga Konsthögskolan Stockholm
KMH - Kungliga Musikhögskolan Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Stockholm
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
Stockholms Konstnärliga Högskola Stockholm, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan and Dramatiska Högskola
Stockholms Universitet Stockholm
Strömsholm Utbildningar Strömsholm, horse riding school, university and high school
Högskolan Väst Trollhättan
Umeå Universitet Umeå
Uppsala International Summer Session Uppsala
Uppsala Universitet Uppsala
Vadstena-Akademien Vadstena, opera and theater education
Uppsala Universitet - Campus Gotland Visby
Mälardalens Högskola Västerås and Eskilstuna
Örebro Universitet Örebro